Parapsikoloji

Bilimsel Deneyler « Genel

Geleceği görme olayları 20. Yüzyıl içinde de halen varlığını sürdürmektedir. 20. Yüzyıl'ın ilerleyen bilimi, özellikle son 50 yıldır bu konuya özel bir ilgi göstermeye başlamıştır. 20. Yüzyıl'ın başlarından itibaren gelecekten haber veren çok sayıda kişi, bu yetenekleri ile bilimadamlarını şaşırtmışlardır. Böylelikle bilim kendisine yeni alanların açılmakta olduğunu farketmiş ve sınırlarını daha ötelere doğru genişletmek zorunda kalmıştır.

Geleceği görme konusunda yetenekli çok sayıda kişiyle laboratuvar şartlarında bilimsel çalışmalar yapılmış ve inanılmaz sonuçlar alınmıştır.

1970'lerde Batı Avrupa'da Parapsikologlar, "gelecek kestirme" deneyleri yapma imkanı buldular. Bu uzun ve zorlu çalışmaların bilimsel alandaki ilk sonuçlarıydı... Duyular Dışı Algılamaları oldukça gelişmiş olan Hollandalı Gerard Croiset ile bilimsel çevreler yakından ilgilenmişti. Bunların arasında özellikle Prof. W.H.C. Tenhaeff ve Dr. Osty geliyordu. Bilimadamlarının Croiset ile yaptıkları 200 deneyde %80 gibi yüksek bir başarı oranı elde edilmişti. Daha sonraları bu deneyler Almanya, İsrail ve Amerika'da başka bilimadamlarmca da gerçekleştirilmiştir. Bu sonuçlar, nasıl olduğu tam olarak açıklanamasa da, çok sayıdaki bilimadamına, geleceğin bilinebileceğine kanıt teşkil etmiştir.

Neydi bu yapılan deneyler?... O gün Profesör Tenhaef, Utrecht Parapsikoloji Enstitüsü'nde Croiset'e bir toplantı salonunun planını göstermişti. Salonda numaralı olan 30 koltuk bulunuyordu. Croiset'ten bunlardan birini seçmesini ve l Şubat 1957 tarihinde yapılacak toplantıda, o koltuğa oturacak kişiyi tarif etmesini istedi. Croiset 9 numaralı koltuğu seçti. Daha sonra da transa girerek, l Şubat 1957 günü o koltuğa oturacak kişiyi tasvir etmeye başladı. Bir teyp çalışıyor, Croiset de trans halinde aldığı izlenimleri mikrofona aktarıyordu...

İlk olarak bu koltuğa oturacak kişinin bir kadın olduğunu söyledi. Ufak tefek, hareketli, hanım hanımcık, orta yaşlı bir bayan olacak diye ilave ettikten sonra kadın ile ilgili inanılmaz bilgiler sıralamaya başladı: "...Bu kadın çocukları çok seviyor... 1928-1930 tarihleri arasında Schveningen kasabasında bir olaya tanık olmuş. 45 yaşlarında bir adam bir bayanla tartışmıştı...

İkisi de birbirlerini başkalarıyla ilişki kurmakla suçlamıştı... Bu kadın aynı zamanda üç çocuk annesi... Bunlardan biri İngiltere'ye ait bir Uzakdoğu ülkesinde yaşıyor... Bu bayan 40 yaşlarında bir yakım ile seks konusunda konuşmuş ve ona bir psikiyatriste başvurmasını öğütlemiş... Hayatında dinlediği ilk opera Verdin'in Falstaff operasıydı... Bu operadan çok etkilenmişti..." Bu inanılması son derece güç ayrıntıları sıraladıktan sonra Croiset; bu bayanın küçük kızıyla birlikte l Şubat günü dişçiye gideceğini de ifade ederek sözlerini tamamladı.

Deneye katılan profesörler ve çok sayıdaki diğer bilimadamları bu ayrıntılı bilgiler karşısında büyük bir merakla deneyin ikinci kısmının gerçekleştirileceği günü beklemeye başladılar. Deneye büyük bir önem veriliyordu. Her türlü ihtimale karşı Croiset deney gününe kadar başka bir kente götürülerek hiç kimseyle görüşmemesi sağlandı.

Deney günü rast gele 30 kişi toplantı salonuna davet edildi. Her gelen rastgele bir zarf alarak oturacağı koltuk numarasını belirliyordu. Zarfların hepsi mühürlüydü. Zarfı açan numaraya göre koltuğa oturuyordu. Bütün davetliler yerlerini aldıkta sonra bir asistan Croiset'i almaya gitti. Bu arada 9 numaralı koltuğa bir bayanın oturduğunu gören Prof. Tenhaeff, bir an için basit bir tesadüf olabilir mi acaba diye düşündü. Ancak kadın gerçekten de orta yaşlıydı...

Bilimadamlarından oluşan Jüri önce kadının yaşını sordu. Kadın 42 yaşında olduğunu söyledi. Daha sonra Croiset'in teybe aktardığı bilgilerle ilgili sorulara geçildi. Bunlar son derece özel ayrıntılardı. İnanılmaz bir şekilde kadının anlattıklarıyla Croiset'in söyledikleri tıpa tıp birbirini tutuyordu!... Gerçekten de çocuklara bir hayli düşkündü. Büyük oğlu İngiliz Ordusu'nda görevliydi ve halen Singapur'da bulunuyordu.

Schevcniugen'de gerçekten bir kadınla bir adamın tartışmasına şahit olmuştu. Bu tartışanlar annesi ve babasıydı. Evlilik dışı ilişkiler kurdukları yüzünden tartışmışlar ve boşanmışlardı. Seks konusunda birisiyle konuştuğu da doğruydu... Kadının ilk dinlediği opera Falstaff operasıydı ve bundan çok etkilendiğini ifade ediyordu... Ayrıca kendisinin bu toplantıya katılmadan iki saat önce küçük kızıyla birlikte dişçiye gittiklerini söylüyorlardı!... İşte bu yöntemle Croiset ile gerçekleştirilen tam 200 denemede % 80 gibi inanılmaz bir başarı elde edilmiştir.

Croiset ile yapılan bu deneylere çok sayıda bilimadamı katılmış ve deneylerdeki sonuçlara bizzat onlar da şahit olmuşlardır. Daha sonraları birçok bilimsel makalede bu araştırmaların sonuçları yayınlanmış ve geniş yankılar uyandırmıştır.

1968 yılında Colorado Üniversitesi'nden Dr. Julie Einsenbud'un yaptırdığı Atlantik aşırı denemenin başarıyla sonuçlanması ise Croiset'in ününü dünyaya duyurdu. Yapılan deneyde Hollanda'nın Utrecht şehrinde bulunan Croiset, ABD'ndeki Denver Şehri'nde yapılacak bir toplantıya katılacak olanlardan yine aynı yönemle; rast gele zarf çekimi yapılarak belirlenen yere kimin oturacağını önceden söyleyebilmişti.

Çok sayıda bilimadammın katıldığı bu deneyin de, hem de arada büyük bir mesafe olmasına rağmen başarıyla sonuçlanmasından sonra herkes aynı soruyu sormaya başladı: Kimdir bu Croiset?...

Gerard Croiset bir falcı değildi... Onu inceleyen bilimadamları şu sonuca vardılar: "Altıncı hissin mevcudiyetini bu kadar açık olarak ispat eden birine, bu güne kadar rastlanmamıştır..." Onu kelimenin tam anlamıyla söyleyecek olursak; mikroskop altında incelemişlerdir.

Croiset ile ilgilenenler arasında Freud ve Psikanaliz'in kurucusu Cari Jung da bulunuyordu. Yaptığı incelemelerden sonra Jung şu açıklamada bulunmuştur: "Yapılan araştırmalar neticesinde Ger ad Croiset için, zaman ve mekan sının diye bir şeyin mevcut olmadığını söyleyebiliriz."

Croiset biraz kilolu olmakla beraber son derece hareketli ve çevik bir yapıya sahipti. Bunu sporla uğraşmasına borçluydu. Bu mucize insanla, o yıllarda basın da yakından ilgileniyordu...

Kendisiyle röportaj yapan "Müncher İllustrierte" muhabiri de, diğer meslektaşları gibi olayın ardındaki sırrı ortaya çıkartmaya çalışıyordu:

"Gördüm kelimesini çok sık kullanıyorsunuz. Bu nasıl oluyor? Açıklayabilir misiniz?"
"Gerçekten görüyorum..." Elini alnına vurarak...
"işte buradan görüyorum..."
"Görebilmek için gözlerinizi kapamanız lazım mı?"
"Her zaman değil... Bazen görüntüler sinema şeridi gibi birden canlanıveriyor. Bazen görüntüler silik oluyor. O zaman anlaşılmaları güçleşiyor. Bazen de iyice görebilmeme imkan verecek tarzda net oluyorlar..."

Son derece gelişmiş "Durugörü" yeteneğine sahip olduğunu anladığımız Croiset, özellikle yorgun olduğu anlarda daha kolay imajlar geldiğinden söz etmektedir. Bu da, yorgunluk gibi hallerde, gevşeme durumuna daha kolay geçilebileceği ile ilgili teknik bir ayrıntıydı...

Müncher İllustrierte muhabiriyle yaptığı görüşmeyi şu sözlerle noktalamıştır: "Kendimde geleceği değiştirmeye sahip insanüstü bir güç görmüyorum. Tanrı'nın yarattığı bazı kanunlar vardır. Bu kanunlara karşı gelinmez. Eğer Tanrı bu gücü bazı kişilere veriyorsa, O'nun sınırsız kudretinin bir eseridir..."

Utrecht Üniversitesi Parapsikoloji Enstitüsü'nde Croiset'i inceleyen Profesörlerden Tenhaeff, kendilerine yapılan birçok hücumlara rağmen, "Bilinçaltı Sezişler" teorisine bu deneylerin kuvvetli bir delil teşkil ettiğini ısrarla savunmuştur.Bu gün dünyanın dört bir köşesinde bu teori üzerine halen araştırmalar sürdürülmekte ve çok sayıda bilimadamı, bu teorinin gerçekliliği yönünde araştırma bulguları ortaya koymaktadır.

Croiset ile ilgili yapılan bilimsel deneylerle ilgili Müncher İllustrierte muhabirinin sorularını da cevaplayan Tenhaeff şunları söylemiştir: "Kendisini 1938 yılında tanıdım. O zaman "hassas bir kişi" olarak oldukça tanınmaya başlamıştı. Ancak Hollanda'da bu tip kişiler oldukça fazladır. İlk başta fazla önemsememiştim. 1945 yılında gördüğüm zaman o kadar gücü artmıştı ki, tecrübelerini bilimsel açıdan incelemek ihtiyacı duydum. Croiset bana göre devrimizin en hassas kişilerinden biridir..."

Muhabirin bu olayları bilimsel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorması üzerine ise şöyle demiştir: "Bakın... Benim kendi araştırmalarıma göre gelecekteki olaylara ait rüyalar zannedildiğinden fazladır. Croiset, algılayabilme bakımından diğerlerinden çok daha üstün kabiliyettedir. Rüyalar dışında da gelecekten bilgi verebilmektedir, ister polis tarafından, ister doğrudan doğruya kayıp kimselerin ailesi tarafından yardım istensin, Croiset hemen acele acele tarifini yapabilmektedir. Sokakları anlatır. Binaları ve arazileri tespit eder."

Çok sayıda kayıp kişinin bulunmasında yardımcı olan Croiset'in bu yeteneği, Klasik Psikoloji'nin açıklamalarıyla cevaplanamamaktadır. Bu gerçekten hareket eden yurtdışındaki çok sayıdaki Psikolog, Klasik Psikoloji'nin sınırlarını aşmak zorunluluğunu çok uzun yıllar önce hissetmişler ve o yöndeki araştırmalara ağırlık vermişlerdir. Çünkü Klasik Psikoloji'nin bilinçaltı veya bilinç ötesi hakkında bildiği ve ileri sürdüğü kuramlar bu tür olaylarda eksik kalmaktadır.

Bedendışı Deneyimler « Psişik Güçler

Bütün insanlar için rüya görmek zorunluluktur. Çalışmalar, insanların rüya gömleksizin birkaç günden fazla yapamadıklarını göstermiştir. Zaten belli bir süreden sonra mantal sapma tezahürleri kendini göstermeye başlamaktadır. Rüya görmenin temel işlevi, şuuraltınızın, uyanıklık durumunda çözemediğiniz bazı hayatsal sorunlar üzerinde aralıksız çalışmasına izin vermektir. Böyle bir zaman olmasa, ağır mantal gerilimler ortaya çıkar. Zor bir zaman yaşadıktan sonra, daha fazla uykuya ihtiyaç duyduğunuzu fark ettiniz mi? Uyku, sorunlardan kaçış olmaktan ziyade, şuuraltının bir sorunu çözme zamanıdır.

Rüyalarımız şuuraltımıza bir giriş oluştururlar. Şuur ve şuuraltı benliklerinin ahenkli bir şekilde etkileşmeleri psişik becerilerin gelişmesi için gereklidir. Bu nedenle rüyaları anlamak ve onlar üzerinde çalışmak gereklidir. Ama önce rüyalarınızı hatırlamanız gerekir, değil mi? Aslında hepimiz rüyalarımızı hatırlama yeteneğine sahibiz, ama çoğumuz bunu yapmayız.

Rüyalarınızı hatırlamada sorununuz varsa, uykuya dalmadan önce iki üç defa bir doğrulamada bulunun. Örneğin, "Rüyalarımı hatırlayacağım." deyin. Bu faaliyetinizin sonuç vermesi birkaç hafta alabilir, ama sonunda, gecede birkaç kez bir rüyayla uyanacaksınız. Yatağınızın baş ucunda bir kalem ve not defteri bulundurun ve de rüyalarınızı kaydedin. Sabahleyin notlarınızı tekrar gözden geçirin ve eksik kalan ayrıntıları tamamlayın. Rüyalarınızı hatırlama ve kaydetme konusunda kendinizi bir kez eğittikten sonra gelen adını, rüyaları yorumlamaktır. Bazı rüyalar, şuuraltınızın günün tüm olaylarını gözden geçirdiği filtreleme rüyalarıdır. Bunlar bazen tıpatıp aynı, bazen sembolik olurlar. Filtreleme rüyaları genellikle, gece uykusunun başlarında görülürler.

Bazı rüyalar, henüz oluşmamış olayların görüldüğü haberci rüyalardır. Bu tip rüyalar genellikle berraktır ve kolayca hatırlanırlar. Rüyada gördüğünüz olay, genellikle doksan gün içinde oluşur. Size belli belirsiz aşina gelen bir şey, çoğu kez, o şeyi rüyanızda zaten yaşamış olmanızdan dolayıdır. Rüyalarınızın çoğu, günlük sorunlar üzerinde çalıştığınız psikolojik bir iç tanzim sağlar.

Rüyalarınızı anlamanıza yardımcı olmak üzere kendinize sorabileceğiniz pek çok soru vardır. Bu rüya, uyanıklık tecrübelerinin sadece yeniden gözden geçirilmesi midir? Bu rüya, bana şuurlu olarak korktuğum bir tecrübeyi mi yaşattı? Eğer bu bir uyanık hayat tecrübesi ise, ondan ne öğrendim? Bu rüya, sadece arzu ettiğim şeyi, bir isteğin tatminini mi yansıtıyor? Bu rüyada aşırı bir uç mu var? Eğer öyleyse, uyanıklık yaşamımda bunun zıddı olan aşın uca mı gideceğim? Acaba bu rüyada kozlar değişti mi? Yani, uyanıklık hayatında karşımdaki insanların yerine geçtiğim bir hâl mi yaşıyorum? Biraz zaman harcamak ve uygulama yapmakla, rüyalarınız kendinizi daha iyi anlamada size yardımcı olacaktır.

Bazı rüyalar fizik bedeninizle alâkalıdır. Örneğin, rüyanızda muz görmüşseniz, potasyum eksikliğiniz olabilir. Eğer rüyanızdaki mekân mutfaksa, yorum, rejim yapmakla ilgili olabilir; ama rüya mekânı banyo ise, tuvalete çıkma anlamına gelebilir. Şayet kırılan bir araba sileceği görürseniz, bir görme sorununuz olabilir.

Rüyalar, içinde yaşadığımız realiteyi geçici olarak iptal ettiğinden, orada yaşanan bazı olaylar imkânsız, hatta acayip olabilir. Bir rüya ne kadar tuhaf olursa olsun, hayatınız için bir anlam taşır. Eğer rüyanızı yorumlayamazsanız, daha objektif olan bir dostunuz muhtemelen bunu yapabilir. Bu da olmazsa, bırakın rüyanız not defterinde kalsın; birkaç gün sonra tekrar bakarsınız. Geçen zaman genellikle mânânın belirginleşmesine yardım eder.

Yapabileceğiniz bir başka şey, mesajı almadığınızı, aynı konu ile ilgili, ama bu kez anlayabileceğiniz başka bir rüya istediğinizi şuuraltınıza söylemektir. Aynen uyanıklık durumunda yaptığınız gibi, rüya durumunda da şuuraltınızı yönlendirebilirsiniz. Buna, programlama denir.

Programlama işlemini kolaylaştırmak için atmanız gereken bazı adımlar vardır. Yatmadan bir saat önce, gevşemek için hangi usulü biliyorsanız, onu uygulayın. Ilık bir banyo almak yararlıdır. Yoga yapanlarınız varsa, bu da iyi gelir. Fiziksel duyuların tatmini için gerekenleri yapmış olun. Bundan sonra, o gün yaşadığınız bütün olayları sırasıyla, yavaş yavaş, ama mümkün olduğu kadar objektif bir şekilde, kendinizi katmadan gözden geçirin. Ardarda geliş önemlidir.

Bu adım, rüya filtreleme zorunluluğunu hafifletir. Sonra, uyku sırasında şuuraltı dikkatinizi yönlendirmek istediğiniz sahayı belirleyin. Işıklan söndürün. Çok fazla enerji harcamadan, meseleyi, mümkün olduğu kadar uzun süre zihninizde tutun. Araya başka düşünceler girecektir. Onları yumuşak bir şekilde bir tarafa itin. Zihninizi, sımsıkı yapışmadan ve sertlik göstermeden hedefiniz üzerinde tutun. Uykuya dalmadan hemen önce, görmek istediğiniz rüyayı mırıldanmanız, şuuraltınızı konuya odaklamak bakımından iyi bir usuldür.

Rüyaların programlanması çeşitli sonuçlar getirir. Kimi zaman problemlerinizin çözümü, yardım isteğinde bulunduğunuz hemen o gece rüyanızda beliriverir. Kimi zaman ise bu, birkaç gün ve gece olabilir. Bazen rüyanın tümünü hatırlarsınız, bazen de sadece çözümü.

Uyku sırasında zihninizde olup bitenleri hatırlamada ustalık kazandığınız zaman, aynı anda bedeninizde oluşanları da hatırlama üzerinde çalışabilirsiniz. Ben buna "uykuda uyanıklık" diyorum. Bunu bir kitapta okuduğum zaman denemeye karar verdim. Bir gece yatağa uzanıp tekrarla şunu dedim: "Bedenim uyurken, ben uyanığım. Uyuyan bedenimde olup bitenlerin sürekli olarak farkındayım." Bu ısrarlı konsantrasyon, beni uyanık tutmaktan başka bir işe yaramadı. Bunun üzerine bu işten vazgeçtim ve ardından uyumuşum. Ama birdenbire tümüyle gevşemiş, uykuda olan bedenimin farkına varmayayım mı? Programlamanın işe yaradığını sevinçle anladım. Rüyalarımı gözledim ve bedenimin nasıl tümüyle atıl vaziyette olduğunu müşahede ettim.

Sonra, bacaklarıma doğru bir enerjinin nasıl aktığını gördüm; bacaklarım bu sayede yer değiştiriyor ve hareket ediyordu. Büyülenmiş vaziyette uyanma sürecini gözledim. Ağır, yatağı çukurlaştırmış vaziyette, enerjiyle dolmuş bedenim yavaş yavaş hayata döndü. Bulunduğum durumdan rahatsızlık hissettim; bu nedenle kımıldamaya ve esnemeye başladım. Saatin tiktakları ilerledikçe bana, büyüyüp genişlemişim ve hafiflemişim gibi geldi. Bedenimi hissetme tecrübesine öyle dalmışım ki, ancak bir saat sonra uyandığımı fark ettim. Uyanma süreci çok yumuşaktı; anî bir değişim söz konusu değildi. Daha önce böyle bir tecrübe yaşamama rağmen, bu olay bana şunu gösterdi ki, uyanıklık ya da farkındalık, şartlardan ziyade bir seçme meselesidir.

Bazı insanlar anîden uyanıverir; sanki bir düğmeye basmışlar gibi, şuursuzluktan şuurlu hâle geçerler. Bazıları ise, her iki hâl arasında gidip gelerek yavaşça uyanırlar. Bu hâllere verilmiş adlar vardır. Uyanma ve uyuma ya da uykuya dalma arasındaki safhaya ipnonomik, uyku ve uyanma arasındaki safhaya da ipnogojik denir. Anlayamadıkları bu fenomeni yaşayanlara öğütlerde bulunan bir kimse olarak, uyanmadaki ipnogojik geçiş sırasında kendine has bir felç geçiren birkaç kişiye rastladım.

Bunlar uyanıp da tamamen kendilerine geldiklerinde, iradî olarak konuşamadıklarını ve hareket edemediklerini görmüşlerdi. Korktukları takdirde, bu duyum uzuyordu. Fakat her halükârda iradî olarak hareket kabiliyeti kısa bir süre sonra tekrar kazanılıyordu. Bu durumda beden, bir hareketi yapmak için gereken enerji düzeyine ulaşmada, bedenini kullanmak isteyen o kişiye göre yavaş kalıyordu. Bu olayı bana bildirenlere direktifim, rahat olmaları ve gevşemeleri, olayı korkusuzca müşahede etmeleri ve ondan zevk almaları şeklindeydi.

Şuurun bu gidip gelme hâlleri sırasında, akıl yürütecek, fakat entelektinizin şuuraltınızı tıkamayacak kadar uyanık bir durumda bulunursunuz. Bu nedenle, iç benliğinizi programlamanız için fevkalâde bir fırsat sağlayan bu hâllerde, alışılmış hâllere göre çok daha açık ve alıcı vaziyette olursunuz. Bazı kimseler, programlarını teybe kaydederler ve uyurken çalmaya başlarlar; böylelikle mesaj şuuraltına, uyanık hâlde bulundukları duruma göre daha hızlı kök salar.

Beden dışı deneyimler, birçok insanın zannettiğinden daha yaygındır. Ancak, pek çok kimse bu deneyimini hatırlamamaktadır. Bazıları ise rüya gördüklerini sanırlar. Beden dışı deneyimler başlangıçta müzakere ettiğimiz şekilde diğer şuur hâlleri gibi kendiliğinden olur. Siz bu tecrübelerin daha çok farkına varabilecekken, bunlar irade dışı olarak, yani sizin şuurlu yönlendirmeniz olmadan oluşurlar. Değişik şuur hâllerini kasıtlı olarak meydana getirmek de mümkündür tabiî. Bu, ancak kendi kendimize şuurumuzu değiştireceğimize dair vereceğimiz ciddi bir karar sonucu ya da başkasına, bizim adımıza bunu yapmasına izin vermemiz sonucu oluşurlar.

Hayaletlerle Karşılaşmak « Paranormal Olaylar

Hayaletlerin tarihçesi hakkında kesin bir bilgimiz yok. Ama her toplumda görüldükleri rapor edilmiştir. Son yıllarda özellikle batıda bu konu enine boyuna araştırılıyor. Hayaletlerin davranış biçimlerinden, görünümlerinden ve insan üzerindeki fiziksel etkilerine kadar geniş bir yelpaze ele alınıyor. Bütün bu çalışmalar hayaletlerin bilimsel açıklamasına olduğu kadar, ölüm ve ölüm ötesine, ölüm ötesi yaşama da cevaplar getiriyor.

Batıda yapılan çalışmalar o denli kapsamlı bir şekilde ilerlemektedir ki hayaletlerin hayvanlar üzerindeki etkilerini bile araştırma konusu yapmışlardır. Bu alanda yapılan araştırmalarda kedilerin köpeklere nazaran hayaletlerden korkmadığı ama sinirlendiği tespit edilmiştir. Kedilerin hırçınlaştıkları, buna karşın köpeklerin korkup bir yerlere saklanmak istedikleri görülmüştür.

Köpek, hayaleti fark ettiğinde kuyruğunu bacaklarının arasına alıp kanepenin altına saklandığına birçok kişi şahit olmuştur. Yurt dışında yapılan çalışmalarda hayaletlerin tespit edilmesinde köpeklerin bu özelliklerinden faydalanarak hayalet bulucu olarak kullanıldıkları görülmüştür.

BEDENSİZ VARLIKLARIN ETKİSİ

Türkiye'de yaşanan bu sıradışı olaylar, dünyanın hemen her köşesinde de yaşanmaktadır. Bu nedenle her yıl çeşitli ülkelerde toplanan Uluslararası Resmi Parapsikoloji toplantılarında örneklerin bilimsel değerlendirmeleri yapılır ve ortak bildiriler kamuoyuna sunulur.1999 yılında Cenevre'de yapılan toplantının hemen sonrasında bedensiz varlıkların etkisi adlı açıklama şöyledir:

Bedeni terk ettikten sonra "Öte Aleme" tam uyum sağlayamayan ve dünyadan kopmakta tereddüt gösteren bazı varlıkların, bu tür olayların meydana gelmesine sebebiyet verdikleri bilinmektedir. Bu tip varlıklar, kendilerini insanlara duyurabilmek ve bazı isteklerini yerine getirebilmek için bazı olayları meydana getirebilmektedirler.

Her ne kadar ileri seviyeli varlıklar olmasalar da yine de meydana getirdikleri bu olaylar, insanları düşünmeye ve araştırmaya sevkettikleri için büyük bir önem taşır. Dünyanın çeşitli yerlerinde bu tip olaylarla karşılaşılmıştır. Ve bu bütün gelişmeler ruhun ölmüş olduğuna ve ölümden sonra da yaşamın devam ettiğinin en büyük kanıtlarından biri olarak kabul edilmiştir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy